Pożytki z pośrednika nieruchomości

Kupowanie lub sprzedawanie nieruchomości to transakcje, które można przeprowadzać z udziałem pośrednika lub bez jego udziału. W tym pierwszym przypadku obrót zapośredniczony jest przez agenta nieruchomości, który jest specjalistą reprezentującym biuro nieruchomości lub samodzielnym pracownikiem. Dlatego każdy, kto zamierza dokonać transakcji na rynku nieruchomości, stoi przed decyzją, czy skorzystać w tym celu z usług pośrednika. Decyzja ta inaczej wygląda to z perspektywy kupującego i sprzedającego nieruchomość, przede wszystkim ze względu na prowizję, którą pobiera agencja nieruchomości w momencie transakcji. Dla osoby sprzedającej nieruchomość prowizja ta jest niższa niż dla kupującego, a bywa, że sprzedawca jest z niej zwolniony. Wysokość prowizji waha się od 1,5 do 3 proc. ceny transakcyjnej (plus podatek VAT). Z kolei dla wynajmującego i najemcy mieszkania prowizja wynosi zwykle równowartość jednomiesięcznego czynszu najmu. W przypadku sprzedaży mieszkania, domu czy gruntu duże znaczenie ma wycena nieruchomości, za którą odpowiada rzeczoznawca majątkowy. Zajmuje się on ustaleniem wartości rynkowej nieruchomości, która jest przewidywaną ceną nieruchomości, jaka jest możliwa do uzyskania na rynku. Rzeczoznawca tak jak pośrednik w obrocie nieruchomości to zawód regulowany, wymagający licencji.

Both comments and pings are currently closed.