Podstawowe rodzaje nieruchomości

Każdy, kto grał w kultową grę Monopol dobrze wie, jak bardzo na wyobraźnie mogą działać pozornie nieciekawe nieruchomości. Bycie posiadaczem cennych gruntów, na których pobudowane są wartościowe budynki, jest powszechnie uznawane za jeden atrybutów bogactwa. Ze strony prawnej wygląda to mniej pasjonująco, jednak każdy obecny lub przeszły właściciel nieruchomości powinien przyswoić sobie podstawowe informacje z zakresu prawa rzeczowego, które dotyczą właśnie nieruchomości. Pod tym mianem rozumiane są części powierzchni ziemi, które stanowią odrębny przedmiot własności, a także budynki związane trwale z gruntem lub fragmenty tych budynków, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności od gruntu. Do rodzajów nieruchomości zaliczają się: nieruchomości budynkowe, nieruchomości gruntowe oraz nieruchomości lokalowe. Należy odróżnić nieruchomość gruntową od działki. Ta pierwsza może składać się z jednej lub kilku działek gruntu, które są oddzielne, ale w sensie prawnym stanowią całość i tak są opisywane w księdze wieczystej. Działka to niepodzielny kawałek ziemi, który jest podstawową kategorią w ewidencji gruntów i budynków oraz służy opisowi nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej. Kluczowe pojęcie to granica prawna nieruchomości, czyli wytyczone linie geodezyjne uprawomocnione administracyjnie lub sądowo.

Both comments and pings are currently closed.