Mieszkanie na rynku pierwotnym

Kupowanie nowo wybudowanego mieszkania lub domu dyktowane jest innymi czynnikami, niż to się dzieje w przypadku kupna na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym jest wiele podmiotów, takich jak deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, rzadziej są to osoby indywidualne. Specyfika tego rynku polega na tym, że mają one swoje specjalizacje, zajmują różne segmenty rynku, a co za tym idzie, oferowane przez mieszkania mają odmienny standard, ukierunkowany na rozmaitych klientów. Zanim zdecydujemy o wyborze mieszkania powinniśmy sprawdzić wiarygodność i kondycję inwestora. Co prawda ostatnie parę lat rozwoju rynku wtórnego doprowadziło do jego stabilizacji, mało jest więc nierzetelnych deweloperów, którzy na skutek zdrowej konkurencji w większości zniknęli z rynku. Nie znaczy to, że należy przestać być ostrożnym decydując się na wybór konkretnego dewelopera. Przed podpisaniem umowy powinno się sprawdzić jego oficjalne dokumenty, jak aktualny odpis z KRS, zaświadczenie z US i ZUS-u o braku zaległości. Należy sprawdzić, czy posiada on aktualne pozwolenie na budowę oraz jaki jest stan prawny działki na której ma powstać inwestycja. Warto także zapoznać się ze sposobem zagospodarowania okolicy budowy wraz z planowaną oraz istniejącą infrastrukturą. Po weryfikacji wykonawcy można podpisać umowę przedwstępną.

Both comments and pings are currently closed.