Inwestycje w grunty rolne

Eksperci zajmujący się rynkiem nieruchomości uważają, że jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji stanowią grunty rolne, które są w Polsce kilka a nawet kilkanaście razy tańsze niż w krajach zachodnioeuropejskich. Istniejące dysproporcje są nadal znaczące, np. w Holandii ziemia rolna jest 11,5 razy droższa niż u nas i to mimo tego, że w latach 2002-2010 takie grunty podrożały w Polsce o 360 proc. Prognozuje się, że wzrost ich ceny będzie rósł dalej, szczególnie po 2016 r., kiedy zniesione zostaną ostatnie ograniczenia administracyjne dla kupowania ziemi rolnej przez obcokrajowców z Unii Europejskiej. Dodatkowo sprzyja temu inny czynnik, jakim jest deficyt gruntów rolnych w krajach rozwiniętych, pochłanianych przez postępującą urbanizację. U nas wielkość dostępnych areałów także się zmniejsza, a fakt, że zasoby ziemi są ograniczone jeszcze bardziej stymuluje wzrost jej cen. Poza tym jest to trend ogólnoświatowy, co jeszcze zwiększa atrakcyjność zakupu gruntów rolnych zarówno jako długoterminowej jak i krótkoterminowej inwestycji. I choć jest to inwestycja bezpieczna, zapewniająca pewny zysk, to trzeba wiedzieć, gdzie ziemię rolną kupować, bo też opłacalność jest uzależniona od lokalizacji. Wiedza o tym, jakie lokalizacje są najbardziej atrakcyjne, jest często dostępna tylko wtajemniczonych inwestorom.

Both comments and pings are currently closed.