Czym są nieruchomości

Rynek nieruchomości jest bardzo zróżnicowany a jego oferta dostosowana jest do odmiennych potrzeb konsumenckich. Z prawnego punku widzenia wyróżniane są trzy rodzaje nieruchomości, co stanowi odzwierciedlenie materialnych form, w których one występują, a są to nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe. Pierwsza z nich odnosi się do części powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności. W rozumieniu prawnym grunt jest zarazem nieruchomością jak i rzeczą. W obiegowym, pozaprawnym ujęciu nieruchomość gruntowa to po prostu działka, której posiadanie ma na celu inwestycje budowlane, jak budowa domu jednorodzinnego lub całego ich osiedla, lokali użytkowych, rekreacyjnych czy innej formy ich zagospodarowania. Skutkiem tego nieruchomość gruntowa zostaje powiększona o nieruchomość budynkową lub lokalową, którymi właściciel może rozporządzać. Nieruchomość traktowana jest także jako dobra lokata pieniędzy, uważana pod tym względem za inwestycję bezpieczną, przynoszącą pewne zyski. Właściciel nieruchomości ma do niej prawa, ale spoczywają na nim także obowiązki. Przede wszystkim musi płacić podatek od nieruchomości, który pobierany jest przez samorząd gminny. Podstawą opodatkowania tym podatkiem jest powierzchnia w przypadku gruntów, a dla budynków jest to powierzchnia użytkowa.

Both comments and pings are currently closed.