Uwolnienie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Coraz częściej słyszy się o pomyśle uwolnienia niektórych zawodów. Oznacza to, że nie będzie konieczności posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych, do wykonywania określonych czynności. Największe zainteresowanie ową polityką dotyczy sektora nieruchomości. Do obrotu nieruchomościami konieczne jest posiadanie licencji. Niezbędne jest wykształcenie oraz zdanie kosztownego egzaminu. Tego typu wymagania stanowią trudność dla wielu osób. Mimo naturalnych zdolności, nie mogą one znaleźć pracy w zawodzie, z uwagi na brak kwalifikacji. Uwolnienie takich zawodów spowoduje zdecydowany wzrost konkurencji rynkowej. Może to przynieść pożądane rezultaty. Prowizje za pośredniczenie w sprzedaży nieruchomości są bardzo wysokie. Najczęściej płacą je obie strony umowy. Uwolnienie owych zawodów sprawi, że wielkości prowizji zdecydowanie spadną, a więc korzystanie z usług pośrednika będzie bardziej dostępne. W chwili obecnej nie ma jeszcze sprecyzowanych pomysłów rozwiązania problemu. Niemniej jednak, jest to nieunikniony proces, który z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji sektora gospodarczego. Zwiększenie dostępności usług spowoduje większe zainteresowanie takimi rozwiązaniami, a co za tym idzie, zdecydowany wzrost dochodów podmiotów gospodarczych. Biuro pośrednictwa będzie mógł założyć każdy zainteresowany, po dokonaniu odpowiednich wpisów w rejestrze.

Both comments and pings are currently closed.