Rodzaje nieruchomości dostępnych na rynku

Jak właściwie podzielić nieruchomości ze względu na ich rodzaj? Przede wszystkim nieruchomości możemy podzielić na cztery kategorie, czyli: nieruchomości rolne, gruntowe lokalowe oraz budynkowe. Nieruchomości gruntowe są jednymi z najbardziej pożądanych na rynku zbytu. Ich sytuacja prawna jest określana na podstawie ksiąg wieczystych. Warto pamiętać, że kupując nieruchomość gruntową nabywamy również wszystko, co się na niej znajduje. Granice nieruchomości powinny być wytyczone w ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych. Odrębnym rodzajem są nieruchomości rolne. Charakteryzują się położeniem poza obszarami miejskimi i są przeznaczone pod uprawę i inną działalność rolniczą. Najczęściej interesującymi kupców nieruchomościami są obiekty budynkowe i lokalowe. Nieruchomości budynkowe to obiekty zawiązane na stałe z gruntem, na którym są postawione, jednak nie są one częściom nieruchomości gruntowej. Użytkowanie takiego budynku odbywa się najczęściej na podstawie umowy dzierżawy. Jeżeli wybudujemy nieruchomość na gruntach miejskich lub gminnych po wygaśnięciu umowy budynek przechodzi na właściciela gruntu, a nam przysługuje zwrot kosztów jego budowy. Podobnie jest z nieruchomościami lokalowymi, z tym, że mamy tutaj do czynienia z wydzielonym lokalem lub jego częścią. Przy zakupie takiego lokalu niezbędne jest spisanie aktu notarialnego oraz wpis do ksiąg wieczystych.

Both comments and pings are currently closed.