Przekształcenie działki rolnej w budowlaną

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać przed przystąpieniem do budowy własnego domu to zakup działki, zakładając oczywiście, że wcześniej takowej nie posiadaliśmy. Typowe działki budowlane zazwyczaj mają dość atrakcyjne lokalizacje, ale ich cena często przekracza nasze wstępne założenia finansowe. O wiele taniej wychodzi zakup ziemi rolnej, której cena będzie o wiele niższa. Często nawet lokalizacja nie odbiega standardem od innych ofert komercyjnych, a i powierzchnia gruntu pozwoli na większe możliwości późniejszego zagospodarowania. Kwestią pozostaje jednak przekształcenie jej na działkę typowo budowlaną. Najmniejszy problem stanowią tereny, przy których już stoją jakieś budynki. Łatwiej o stosowne pozwolenia w ciągu zabudowań. Problem pojawia się, jeżeli jest to pole oddalone od najbliższej osady nawet o kilkaset metrów. Warto najpierw sprawdzić, czy dana gmina nie ma czasem planu zagospodarowania przestrzennego z terenami przeznaczonymi na rozbudowę infrastruktury. Jednak tylko niewielki odsetek gmin takie plany sporządza. Można oczywiście zaplanować zagospodarowanie działki jako siedlisko. Wiąże to się z mniejszymi formalnościami. Nie pozwoli to nam jednak na budowę każdego domu, na jaki mamy ochotę. Przekształcenie gruntu na działkę budowlaną wymaga nie tylko wyrażenia zgody z urzędu gminy, ale szeregu pozwoleń od takich instytucji jak urzędami rolnictwa i inspektorat urzędu ochrony środowiska.

Both comments and pings are currently closed.