Kredyt hipoteczny na nieruchomości

W wyniku kryzysu, w Polsce spadły ceny nieruchomości. W związku z tym wiele osób zaczęło korzystać z kredytu hipotecznego, by inwestować w nieruchomości. Kredyt hipoteczny to nic innego jak kredyt bankowy. Kredyt hipoteczny odnosi się do zakupu lokalu mieszkaniowego, wybudowania nieruchomości lub budynku. Bank w umowie kontroluje wykorzystanie kredytu, uzależnione jest to oczywiście od zdolności kredytowej. Każdy bank oferuje różne oferty kredytowe. Osobami, do których można się zwrócić po informacje o kredytach to doradcy kredytowi, to gwarant znajomości procedur bankowych oraz wszystkich formalności, związanych z kredytem. Prawną formą zabezpieczenia nieruchomości jest hipoteka. Jest to ograniczenie prawa rzeczowego, uregulowanego w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece. W sytuacji, gdy nieruchomość obciążona jest prawem rzeczowym ograniczonym, wówczas prawo to ujawnia się w dziale IV księgi wieczystej. Rejestr ksiąg wieczystych jest rejestrem jawnym, który ujawniany jest również na stronie internetowej: http://ekw.ms.gov.pl. Zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece, można nieruchomości również obciążyć prawem, bez względu na to czyją się stała ona własnością oraz bank może dochodzić wierzytelności, kiedy kredytobiorca przestał spłacać zaciągnięty kredyt. Zwykle wysokość kredytu hipotecznego, uzależniona jest od wartości nieruchomości.

Both comments and pings are currently closed.