Jak wybudować dom?

Budując dom, istotnym elementem jest oczywiście działka. Wybór lokalizacji jest najistotniejszy należy, więc sprawdzić ile zajmie dojazd do pracy, do szkoły, a nawet czy w okolicy nie będą w przyszłości prowadzone inwestycje. Działka powinna mieć dostęp do linii przesyłowych energii elektrycznej, wody, gazu, kanalizacji. Działka powinna mieć status budowlany. Istotne jest sprawdzenie planu zagospodarowania tereny, czy w ogóle taki istnieje, taki wypis można uzyskać w wydziale architektury urzędu gminy. Nieruchomość powinna również zawierać księgę wieczystą. Warto zwrócić uwagę na rozdział czwarty i trzeci, który zawiera informacje o wszelkich obciążeniach, o hipotece. Każdy zakup wiąże się z automatycznym nabyciem obciążeń. Sam projekt budowlany składa się z dwóch części, projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Przed rozpoczęciem pracy architekta, należy dostarczyć mu mapkę do celów projektowych, opracowaną przez geodetę. To dzięki mapce, sporządzony będzie odpowiedni pomiar oraz obecny stan zagospodarowania. Wniosek o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzenie projektu budowlanego składa się do nadzoru architektoniczno- budowlanego, w odpowiednim urzędzie. Do wniosku należy dołączyć m.in.: projekt budowlany, opinie i uzgodnienia wynikające z projektu budowlanego, oświadczenie o prawie do nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy i terenu.

Both comments and pings are currently closed.