Jak wybrać dewelopera?

W nadmiarze szczęścia, spowodowanego kupnem domu, warto jest przygotować się do umowy deweloperskiej. Na początek istotne jest sprawdzenie rzetelności wybranego przez nas dewelopera. Warto też sprawdzić dokumenty: odpis z KRS oraz wypis z ewidencji działalności gospodarczej, który ukaże nam dokładną historię firmy, akt notarialny nieruchomości, zaświadczenie z urzędu skarbowego, z ZUS, o nie zaleganiu z podatkiem i innymi świadczeniami, pozwolenie na budowę. Warto zobaczyć również inne nieruchomości już istniejące wykonane przez firmę, oraz plan zagospodarowania przestrzennego, naszego przyszłego domu. Warto jest również, wyznaczyć górą i dolną granicę finansową powinno się więc domagać się od deweloperów wszystkich zabezpieczających nas świadczeń. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie zorganizować i zając się wszystkimi dokumentami, można skorzystać z pomocy notariusza lub radcy prawnego. Należy się jednak liczyć z kosztami, jednak są to koszty dość, minimalne w porównaniu z ceną mieszkań, nie należy, więc na tym oszczędzać. Umowa deweloperska powinny zawierać dokładny opisy stron umowy, przedmiot umowy, paragrafy o etapach i terminach prac budowlanych, cena nieruchomości i sposób płatności, zadatek lub zaliczka, zakres prac oraz warunki odstąpienia od umowy. Warto również umieścić w umowie zapis o ewentualnych usterkach oraz o okresie ich usunięcia.

Both comments and pings are currently closed.