Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Przed budową domu, należy przygotować się na pewne trudności ze strony prawnej. Na początku należy uzyskać mapki ewidencji oraz wypisy z rejestru gruntów, które obejmują działkę do zabudowany. Takie dokumenty można uzyskać ze Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji i Katastru. Dokumenty te, są dostępne bez problemów, nie należy składać wniosków. Następnie należy uzyskać wpis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskamy je z Urzędu Gminy. Wskazane jest tu sprawdzenie zapisu przeznaczenia działki. Przez jednostkę lub uprawnionego geodetę, należy stworzyć odpowiedni plan zagospodarowania przestrzennego. Następnie, należy zlecić wykonanie projektu budowlanego. W tym celu należy zwrócić się do Izby Inżynierów Budownictwa. Inwestor projektu budowlanego uzgadnia pod względem odbioru nieczystości płynących z zarządu kanalizacji, z firmą odbierającą śmieci, dostawy wody oraz energii elektronicznej. Następnie wszystkie dokumenty budowlane należy złożyć do Starostwa Powiatowego. Na pozwolenie na budowę czeka się ok. 65 dni. Po jego uzyskania, należy decyzję uprawomocnić. Następnie należy zakupić dziennik budowy i zarejestrować budowę w Starostwie. Przed rozpoczęciem budowy zawiadamia się Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz zlecić geodecie wytyczenie na gruncie budynku oraz wpisanie zlecenia do dziennika budowy.

Both comments and pings are currently closed.