Czym są nieruchomości?

Nieruchomość to jedna z rodzajów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. To części powierzchni ziemi, dotyczące części powierzchni ziemskiej, budynków trwałych, jest to również część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą. Księgi wieczyste prowadzone są by ustalić stan prawny nieruchomości. W Polsce wyodrębniamy trzy typy nieruchomości. Pierwsze nieruchomości to gruntowe, stanowiące odrębny przedmiot własności, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest rzeczą, a zarazem powierzchnią ziemi. Kolejnym typem nieruchomości są nieruchomości budowlane, budynki stałe związane z gruntem. Teren powinien być przeznaczony pod zabudowę. Ostatnim typem nieruchomości są części budynków, określane również nieruchomościami lokalowymi. Są one częściami budynków, które stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności. Nieruchomości gruntowe są podstawowym typem nieruchomości, znajdują się na nich budynki, urządzenia, rośliny itp., mogą być przedmiotem odrębnych nieruchomości. Nieruchomości gruntowe dzielą się również na rolne oraz leśne. Nieruchomości budowlane dotyczą użytkowania wieczystego. Prawa nieruchomości budowlane zostały stworzone już w latach sześćdziesiątych. Na podstawie ustawy o własności lokali, powstają nieruchomości lokalowe. Do jej powstania potrzebny jest wpis do księgi wieczystej, do własności mogą przynależeć rzeczy, które znajdują się na danym gruncie.

Both comments and pings are currently closed.