Czym jest odwrócona hipoteka

Od kilku lat coraz częściej mówi się w Polsce o odwróconej hipotece. Jest to produkt oferowany osobom w starszym wieku posiadających własne lokum, będący przeciwieństwem typowego kredytu hipotecznego. Banki oraz inne instytucje finansowe oferujące odwróconą hipotekę przedstawiają ją jako szanse na odzyskanie pieniędzy, które zostały wcześniej zainwestowane w mieszkanie. Mogą z niej skorzystać właściciele oraz współwłaściciele nieruchomości, zarówno osoby samotne, jak i żyjące w związkach małżeńskich. Wysokość kwoty otrzymanej w ramach odwróconej hipoteki może być różna w zależności od wyceny mieszkania czy domu, wielu oraz płci kredytobiorcy, a także sposobu, w jaki zostaną wypłacone pieniądze. Można je otrzymać w postaci rat lub pojedynczej wypłaty. W zamian za te pieniądze firma oferująca odwróconą hipotekę nabywa prawo własności mieszkania po śmierci jego właściciela. Należy pamiętać również o tym, że prawo do wykupu nieruchomości w pierwszej kolejności będą mieli spadkobiercy osoby, która zaciągnęła odwrócony kredyt hipoteczny. Jeżeli całość kwoty zawartej w umowie nie była wypłacona właścicielowi mieszkania, także trafi ona do spadkobierców. Decydując się na taki instrument finansowy nie można zapominać o tym, że mieszkanie musi być utrzymywane w stanie w jakim znajdowało się w chwili zawarcia umowy.

Both comments and pings are currently closed.