Co trzeba załatwić po zakupie mieszkania

Zakup mieszkania wiąże się z wieloma różnymi formalnościami, o których nie można zapominać. Najważniejszą rzeczą, którą należy zrobić w pierwszej kolejności, jest podpisanie się pod protokółem zdawczo-odbiorczym. Jest to dokument, w którym można znaleźć informacje na temat stanu liczników oraz ich numerów, liczbę przekazanych zestawów kluczy do lokalu oraz dane dotyczące wyposażenia mieszkania. Nie należy go podpisywać, gdy informacje nie zgadzają się ze stanem faktycznym, w takiej sytuacji można żądać wprowadzenia zmian. Gdy posiadamy już ów protokół, musimy udać się z nim oraz z aktem notarialnym sporządzonym podczas zakupu do zarządcy nieruchomości i przekazać mu informacje o tym, że od tej pory to my jesteśmy właścicielami mieszkania. Często należy także zgłosić zarządcy, ile osób będzie mieszkać w lokalu. Jest to związane z naliczaniem niektórych opłat w zależności od liczny mieszkańców. Ostatnim etapem związanym z formalnościami wynikającymi z zakupi mieszkania jest przepisanie na nas umów zawartych z dostawcami energii elektrycznej oraz gazu. Warto także pamiętać o tym, że w Polsce istnieje obowiązek meldunkowy i jeżeli chcemy mieszkać w naszej nowej nieruchomości na stałe, powinniśmy się udać do odpowiedniego urzędu i zameldować się pod nowym adresem. Będzie nam do tego potrzebny akt notarialny, dokument potwierdzający tożsamość, akt urodzenia oraz zdjęcia.

Both comments and pings are currently closed.