ABC budowy domu

Formalności związane z budową domu, trwają najmniej ok. 3 miesięcy. Znaczenie ma tu lokalizacja działki sprzyjająca jej przeznaczeniu. Działka musi leżeć na obszarze przeznaczonym do zabudowy. Wszystkie ustalenia i wymagania tworzone są przez MPZP. Ustalenia te dotyczą minimalnej powierzchni przeznaczonej na budowę, jak i samego obszaru. Następnie, należy uzyskać pozwolenie na budowę i wpis z planu. Jeśli działka nie jest objęta planem, należy niezwłocznie wystąpić o wszelkie formalności do Urzędu Gmin lub Urzędu Miasta. W tym wypadku procedura uzyskania dokumentacji znacznie się wydłuży. Studium zagospodarowania przestrzennego, to również krok do sprawdzenia, w gminie lub Urzędzie miasta, dokumentacji o przewidzianych budowlach, również znacznie wydłuża czas czekania na decyzję, może trwać nawet kilka miesięcy. Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej przyszłego domu. Należy również zapewnić podłączeniem wody, ścieków oraz gazu, mogą one być podłączane w późniejszym, własnym zakresie. W zakładach energetycznych, uzyskamy wszelkie informacje. W sytuacji, gdy jesteśmy właścicielami działki, możemy wystąpić o wydanie technicznych warunków przyłączenia. Warto zwracać uwagę na to, czy działka jest oddalona od sieci elektroenergetycznej, może być to ogromnym problemem.

Both comments and pings are currently closed.